Privacystatement

Privacy statement Leapforce

Leapforce B.V., gevestigd aan H.J.E. Wenckebachweg 123 in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.leapforce.nl
H.J.E. Wenckebachweg 123
1096 AM, Amsterdam
+31 20 262 2333

Philip Hennemann is de Functionaris Gegevensbescherming van Leapforce Hij is te bereiken via info@leapforce.nl

1. Algemeen

Leapforce B.V (hierna: Leapforce) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Leapforce zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit privacy statement legt Leapforce uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, gebruikt en met welk doel. Leapforce raadt alle bezoekers van www.leapforce.nl aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Leapforce verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u gebruik maakt van de website en/of een contactformulier invult:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (datum, tijd, bezochte pagina’s en tijdsduur)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leapforce.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leapforce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u op de hoogte te stellen van onze diensten

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Leapforce analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Leapforce volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Leapforce neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leapforce) tussen zit. 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leapforce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de doelen niet meer van toepassing zijn en het bewaren niet langer noodzakelijk is, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Leapforce verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Websites en diensten van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Leapforce zijn verbonden. Leapforce kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Leapforce raadt u aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.

 

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leapforce gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Leapforce gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” dienst. Leapforce gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over, hoe u de aangeboden diensten gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Leapforce heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Leapforce het doorsturen van IP-adressen naar Google via analytics uitgeschakeld

 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leapforce en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leapforce.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Leapforce wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leapforce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter beveiliging van de website en de software maakt Leapforce gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leapforce.nl