Skip to content
fd-gazellen-lf-2022-2023
Leapforce behoort tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland!
RevOps teamstructuur: cruciale rollen voor een succesvolle organisatie
14:16

Revenue Operations (RevOps) is een innovatieve benadering die de krachten van sales, marketing en customer success bundelt om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de omzet te verhogen. Dit artikel biedt een diepgaande blik op de verschillende rollen binnen een RevOps team en de mogelijke organisatiestructuren. Door inzicht te krijgen in deze elementen, kun je een effectieve RevOps-strategie opzetten binnen jouw organisatie.

Belangrijke rollen in RevOps

Een succesvol RevOps team bestaat uit diverse rollen die samenwerken en complementaire expertise bieden om de organisatie te optimaliseren en bedrijfsgroei te stimuleren. Van strategische leiders tot systeemintegratie specialisten, elk van deze rollen speelt een essentiële rol. Hier zijn de cruciale rollen binnen een RevOps team:

Chief Revenue Officer (CRO)

Doel: De CRO leidt alle inkomstengenererende processen en zorgt voor strategische afstemming tussen sales, marketing en customer success om groei te bevorderen. Door de optimale klantreis te waarborgen, streeft de CRO naar het behalen van gemeenschappelijke bedrijfsdoelen.

Verantwoordelijkheden:

 • Optimaliseren van de gehele klantreis; van kennismaking tot klanttevredenheid.
 • Ontwikkelen en implementeren van strategieën om de totale omzet van het bedrijf te vergroten.
 • Identificeren van nieuwe marktkansen, het uitbreiden van het klantenbestand en het ontwikkelen van nieuwe inkomstenstromen.
 • Samenwerken met afdelingshoofden om gemeenschappelijke bedrijfsdoelen te bereiken.
 • Stimuleren van bedrijfsinnovatie en groeistrategieën.
 • Analyseren van verkoopgegevens en prestatie-indicatoren om trends te identificeren en aanbevelingen te doen.

Marketing-, Sales- en Service Operations

De rollen binnen Marketing, Sales en Service Operations zijn gericht op het optimaliseren van respectievelijk marketing-, sales- en serviceprocessen om de efficiëntie te verhogen en consistente klantinteracties te waarborgen. Afhankelijk van de grootte van de organisatie deel je de rollen op binnen de afzonderlijke afdelingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Implementeren en onderhouden van tools en technologieën om processen te optimaliseren.
 • Samenwerken met andere rollen en afdelingen voor naadloze integratie en samenwerking.
 • Prestatieanalyse en continue verbetering van processen.
 • Bewaken van operationele afstemming en samenwerking tussen afdelingen om gemeenschappelijke bedrijfsdoelen te bereiken.

Marketing-, Sales-, en Service Enablement

Enablement voorziet sales-, marketing- en serviceteams van de middelen, content en training die nodig zijn om effectief te opereren en klanttevredenheid te verhogen. Het doel is om de prestaties te verbeteren door continue ondersteuning en ontwikkeling. Afhankelijk van de grootte en volwassenheid van de organisatie kunnen deze verantwoordelijkheden worden opgesplitst in afzonderlijke afdelingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van trainingsprogramma’s en workshops voor teams om hun vaardigheden te verbeteren.
 • Creëren en beheren van relevante content en materialen die teams kunnen gebruiken.
 • Analyseren van data om prestatieverbeteringen te identificeren.
 • Implementeren van tools en technologieën ter ondersteuning van teams, zodat zij efficiënter kunnen werken.

Data-analist

Data-analisten beheren en optimaliseren de technologieën en tools voor dataverzameling, -opslag, -analyse en -gebruik om datagestuurde initiatieven te ondersteunen. Dit zorgt voor een robuuste data-omgeving die beter geïnformeerde beslissingen mogelijk maakt.

Verantwoordelijkheden:

 • Beheren van technische infrastructuur en data-architectuur om ervoor te zorgen dat data correct en bruikbaar is.
 • Waarborgen van de datakwaliteit door regelmatige controles en onderhoud.
 • Creëren van inzichtgevende rapporten en dashboards voor verschillende afdelingen.
 • Ondersteunen van datagestuurde besluitvorming en operationele processen door waardevolle inzichten te leveren.

Overige Rollen

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de volwassenheid van RevOps, kunnen er aanvullende rollen zijn die bijdragen aan het succes van de organisatie:

 • RevOps Product Owner: Houdt toezicht op de ontwikkeling en optimalisatie van RevOps-tools en -technologieën om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de bedrijfsbehoeften.
 • Process Improvement Specialist: Richt zich op het identificeren en implementeren van procesverbeteringen om de efficiëntie van de operationele workflows te vergroten.
 • Revenue Strategist: Analyseert markttrends en bedrijfsgegevens om strategieën te ontwikkelen die de omzetgroei bevorderen.
 • Systeemintegratiespecialist: Verantwoordelijk voor het integreren van verschillende systemen en tools binnen de organisatie om een naadloze gegevensstroom tussen teams te waarborgen.
 • Revenue Operations Analist: Verzamelt en analyseert data om strategieën te verbeteren en inkomstenstromen te optimaliseren. Door nauw samen te werken met andere afdelingen, helpt de analist bij het identificeren van groeikansen en het verbeteren van de klantreis.

RevOps organisatiestructuren

Er zijn verschillende organisatiestructuren mogelijk met RevOps. Voordat we verder op deze structuren ingaan, is het goed om een duidelijk beeld te hebben van de verschillen tussen de traditionele aanpak en de RevOps-strategie. 

Verschillen tussen RevOps-strategie en traditionele aanpak

Vanwege deze verschillen, waarin duidelijk te zien is dat afdelingen gescheiden zijn, sluit een traditionele structuur vaak niet goed aan bij het behalen van de RevOps-doelen.Traditionele structuur

De mogelijke structuren waar je uit kunt kiezen voor jouw organisatie zijn de geïntegreerde-, functionele-, consultatieve-, decentrale- en matrix RevOps-structuren.  

Geïntegreerde RevOps-structuur

In een geïntegreerde RevOps-structuur worden alle operationele afdelingen, zoals marketing, sales en customer service, gecentraliseerd onder één overkoepelend RevOps-team. Dit team is verantwoordelijk voor de afstemming en optimalisatie van processen en tools over de hele organisatie. 

Geïntegreerde RevOps structuur

Voordelen:

 • Consistente processen en betere afstemming tussen teams, wat leidt tot efficiëntere workflows.
 • Verhoogde efficiëntie door het gebruik van gemeenschappelijke tools en het delen van data, waardoor teams sneller en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
 • Vereenvoudigde datagedreven besluitvorming door een gecentraliseerde datastroom, wat helpt bij het maken van nauwkeurige en strategische beslissingen.

Nadelen:

 • Vereist aanzienlijke organisatorische veranderingen, wat weerstand kan oproepen bij bestaande teams die gewend zijn aan hun eigen processen en autonomie.
 • Kan initieel hoge kosten met zich meebrengen door investeringen in nieuwe tools, technologieën, training van medewerkers en het aanpassen van bestaande processen.

Deze structuur is geschikt voor grotere organisaties die een hoge mate van procesconsistentie en data-integriteit nodig hebben.

Functionele RevOps-structuur

Elk operationeel team behoudt zijn eigen functies, maar er is één overkoepelend RevOps-team dat de samenwerking en afstemming tussen deze teams faciliteert.

Functionele RevOps structuur

Voordelen:

 • Flexibiliteit en behoud van specialistische kennis binnen de teams, waardoor expertise behouden blijft en verbeterd kan worden.
 • Makkelijker te implementeren dan een volledig geïntegreerde structuur, omdat deze structuur minder ingrijpende veranderingen vereist binnen de organisatie.
 • Verhoogt de wendbaarheid van individuele teams, omdat zij hun autonomie behouden en snel kunnen inspelen op veranderingen binnen hun specifieke functiegebied.

Nadelen:

 • Mogelijke communicatieproblemen tussen het centrale RevOps-team en de functionele teams, zonder duidelijke communicatielijnen kunnen er misverstanden en vertragingen ontstaan.
 • Kan leiden tot inconsistenties als er geen duidelijke richtlijnen zijn, wat variaties in werkwijzen kan veroorzaken en de consistentie van klantbelevingen kan ondermijnen.

De functionele RevOps structuur past bij middelgrote organisaties met goed functionerende marketing-, sales- en serviceteams die hun samenwerking willen verbeteren zonder hun huidige werkwijzen volledig te veranderen.

Consultatieve RevOps-structuur

In een consultatieve RevOps-structuur fungeert RevOps als een (interne) consultancy-afdeling die de verschillende teams adviseert en ondersteunt zonder directe controle over hun dagelijkse werkzaamheden uit te oefenen.

Consultatieve RevOps-structuur

Voordelen:

 • Geleidelijke invoering van verbeteringen, omdat het RevOps-team een adviserende rol heeft en veranderingen geleidelijk kunnen worden doorgevoerd zonder grote verstoringen.
 • Behouwd autonomie en specialisatie binnen operationele teams, waardoor zij zich kunnen blijven richten op hun kerncompetenties terwijl zij profiteren van het advies van RevOps-specialisten.
 • Flexibele en aanpasbare aanpak, doordat de adviserende rol van RevOps-specialisten het mogelijk maakt om strategieën te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften van elk operationeel team.

Nadelen:

 • Beperkte directe controle, waardoor het RevOps-team geen directe autoriteit heeft over de operationele teams en er vertragingen kunnen optreden in de implementatie van adviezen.
 • Afhankelijkheid van samenwerking, omdat het succes van de adviserende structuur afhangt van de bereidheid van de operationele teams om samen te werken en het advies van het RevOps-team op te volgen.
 • Mogelijke communicatieproblemen, zonder duidelijke communicatielijnen kunnen er misverstanden ontstaan tussen het RevOps-team en de operationele teams.

Consultatieve RevOps is ideaal voor bedrijven die waarde hechten aan advies en strategische samenwerking zonder ingrijpende organisatorische veranderingen. De structuur past daarom goed bij kleine organisaties die hun processen willen optimaliseren zonder de volledige autonomie van hun operationele teams op te geven.

Decentrale RevOps-structuur

In een decentrale RevOps-structuur heeft elke afdeling zijn eigen RevOps-specialisten die nauw samenwerken met hun specifieke teams. Er is geen centraal RevOps-team, waardoor de focus en expertise binnen elke afdeling blijven.

Decentrale RevOps structuur

Voordelen:

 • Specifieke focus en expertise binnen elke afdeling, wat de diepte van kennis en focus binnen die afdeling vergroot.
 • Snellere besluitvorming binnen de afdelingen, omdat de specialistische kennis en middelen direct binnen de afdeling beschikbaar zijn.
 • Hoge mate van autonomie voor elke afdeling, waardoor teams zelfstandig kunnen werken zonder afhankelijk te zijn van een centraal team.

Nadelen:

 • Kan leiden tot silovorming en inconsistente processen tussen teams, omdat afdelingen mogelijk geïsoleerd werken wat samenwerking bemoeilijkt.
 • Moeilijker om een uniforme klantbeleving te waarborgen, doordat verschillende afdelingen verschillende benaderingen en processen kunnen hanteren.

De structuur is geschikt voor middelgrote en grote bedrijven die snelheid en specifieke expertise belangrijker vinden dan centralisatie.

Matrix RevOps-structuur

Een matrix RevOps-structuur combineert elementen van zowel geïntegreerde als decentrale structuren. RevOps-medewerkers rapporteren aan zowel hun functionele leiders als aan de centrale RevOps-leiding, wat een balans biedt tussen centralisatie en specialisatie.

Matrix RevOps-structuur

Voordelen:

 • Balans tussen centralisatie en specialisatie, waardoor de organisatie kan profiteren van de voordelen van een gecentraliseerde en gespecialiseerde aanpak.
 • Bevordert samenwerking en kennisdeling, wat kan leiden tot betere resultaten en innovatie.
 • Flexibiliteit om in te spelen op specifieke behoeften van afdelingen en de organisatie als geheel, doordat het mogelijk is om specifieke uitdagingen van afdelingen aan te pakken, terwijl er nog steeds een centrale strategie is.

Nadelen:

 • Kan complex en moeilijk te beheren zijn vanwege de dubbele rapportagelijnen, wat verwarrend kan zijn en kan leiden tot conflicten of inefficiënties.
 • Vereist duidelijke communicatie en coördinatie om conflicten te vermijden, zonder strakke communicatie- en coördinatieprocessen kunnen er conflicten en verwarring ontstaan.

De structuur werkt voor grote, multinationale organisaties die de voordelen van specialisatie en centralisatie willen benutten. Ideaal voor bedrijven met complexe producten of diensten die een hoge mate van samenwerking en coördinatie vereisen.

Hoe kan je jouw organisatie en team klaarmaken voor RevOps?

 1. Analyseer je huidige organisatiestructuur: Voer een grondige analyse uit van je huidige organisatiestructuur om te bepalen welke rollen al bestaan en hoe deze passen binnen het RevOps-framework. Identificeer waar overlap bestaat en beoordeel de effectiviteit van bestaande functies om een solide basis te leggen voor RevOps.

 2. Betrek je teams bij de besluitvorming: Betrek je teams bij het proces van het kiezen en implementeren van een nieuwe structuur. Hun inzichten en ervaringen zijn waardevol voor een weloverwogen besluit en vergroten de acceptatie van de nieuwe werkwijze.

 3. Huur de juiste talenten in: Naast het optimaliseren van je huidige teams, kan het nodig zijn om nieuwe talenten aan te trekken die gespecialiseerd zijn in RevOps. Zoek naar professionals met ervaring in data-analyse, CRM, marketing automation en cross-functionele samenwerking.

 4. Voer de juiste trainingsprogramma's in: Voorzie je medewerkers van de nodige trainingen om hen voor te bereiden op de nieuwe structuur en processen. Dit kan technische trainingen over nieuwe tools en systemen omvatten, maar ook workshops over veranderingsmanagement en samenwerking.

 5. Monitor voortgang en voer regelmatige evaluaties uit: Blijf de voortgang nauwlettend volgen door middel van regelmatige evaluaties en feedbacksessies. Deze evaluaties helpen om eventuele knelpunten snel te identificeren en bieden de mogelijkheid om tijdig aanpassingen door te voeren.

 6. Vier successen en communiceer regelmatig: Het vieren van successen en het regelmatig communiceren van de voortgang kan de motivatie verhogen en een cultuur van voortdurende verbetering bevorderen. Deel je successen tijdens wekelijkse meetings, via e-mail of op het intranet.

Met een goed samengesteld RevOps team en de juiste organisatiestructuur, kun je jouw bedrijf transformeren en klaarstomen voor duurzame groei in een competitieve markt.

Wil jij ...

 • een teamstructuur die de samenwerking tussen afdelingen optimaliseert?
 • efficiëntie en effectiviteit verhogen door een geïntegreerde aanpak?
 • duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen jouw RevOps team?
5 Stars
Wij krijgen een 5/5 uit 270 Google Reviews

Vraag een RevOps scan aan